TSO

Overblijfmogelijkheid (Tussenschoolse Opvang)

Onze school werkt met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school eten. De kinderen krijgen een kwartier de tijd om te eten, tijdens het eten wordt een luister-cd opgezet, een verhaal voorgelezen of iets dergelijks. Daarna hebben de kinderen een halfuur pauze. De kleuters hebben pauze van 12.35-13.05 uur. De groepen 3 t/m 8 zijn in 2 groepen verdeeld. De eerste helft heeft pauze van 12.05-12.35 uur, de tweede helft heeft pauze van 12.35-13.05 uur. U wordt als ouder ingeroosterd als pleinwacht. Dit omdat door de Arbo is bepaald dat leerkrachten recht hebben op een half uur pauze tussen 10.00 en 14.00 uur.
 
U kunt aangeven op welke dagen u pleinwacht kunt lopen. Ook kunt u aangeven of u een halfuur pleinwacht wilt lopen of 2 x een half uur, wat gelijk staat aan 2 beurten. U kunt dit doorgeven via f.vanes@as-p.nl
 
Kinderen onder de 4 jaar mag u meenemen naar school (evt. in een buggy/kinderwagen). Als oudere kinderen een dagje vrij zijn mogen ze ook mee naar school.
 
Het rooster en de pleinwachtregels vindt op u de website onder het kopje 'Roosters'.
 
De verantwoording voor de pleinwacht ligt bij de pleinwachtcommissie, die bestaat uit dhr. A. Visser (directeur), Francisca van Es, Jannine van Dalen en Erika van der Wulp. Voor vragen kunt u met hen contact opnemen.
 
Jannine van Dalen Erika van der Wulp Francisca van Es
Tel. 078 - 645 11 02 Tel. 078 - 879 56 67 Tel. 06 - 46 06 49 37
06 - 16 54 46 25 06 -51 27 46 12 f.vanes@as-p.nl