TSO

Overblijfmogelijkheid (Tussenschoolse Opvang)

Onze school biedt de mogelijkheid uw kind tussen de middag op school te laten eten. De verantwoording voor de Tussenschoolse Opvang ligt bij de TSO-commissie, die bestaat uit dhr. A. Visser (directeur), Francisca van Es (financieel coördinator), Jannine van Dalen (coördinator) en Erika van der Wulp (coördinator).
 
De regeling voor de Tussenschoolse Opvang ziet er als volgt uit:
  • Van 12.05 tot 12.25 uur gezamenlijk eten in één van de ruimtes in de school
  • Van 12.25 tot 13.00 uur buitenspelen op het plein of bij slecht weer binnen in de school
Het overeten wordt begeleid door diverse moeders; zij zijn tijdens deze periode verantwoordelijk voor de overblijfkinderen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe TSO-krachten, ook vaders zijn welkom!
 
Voor het overblijven wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 1,80 per kind/ per overblijfbeurt. Iedere volgende maand ontvangt u via de email een factuur die per machtiging automatische incasso wordt voldaan. Als u uw kind structureel wilt laten overblijven kunt u zich per email tsofinancieel-asp@hotmail.com aanmelden. Als uw kind incidenteel gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang kunt u hem/haar aanmelden via de ouderapp van Proles. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Francisca van Es. Wanneer u als ouder(s)/ verzorger(s) vragen/ opmerkingen heeft m.b.t. de Tussenschoolse Opvang kunt u terecht bij de volgende personen:
 
Algemene zaken:
Jannine van Dalen                                              Erika van der Wulp
Tel. 078 - 645 11 02                                             Tel. 078 - 879 56 67
06 - 16 54 46 25                                                     06 -51 27 46 12
tso-asp@hotmail.com                                       tso-asp@hotmail.com
                                                                      
Financiële zaken:
Francisca van Es
Tel. 06 - 46 06 49 37
tsofinancieel-asp@hotmail.com

En hier het "Smoelenboek" van alle gezellige overeetmoeders!