Nieuws


Aan het begin van elk schooljaar vinden er startgesprekken / contactavonden plaats. 
De leerkrachten vertellen dan het één en ander over het reilen en zeilen in de groep waar uw kind is geplaatst. Twee maal per jaar ontvangt u via uw kind een schoolkrant. Hierin geven de leerlingen en de leerkrachten een beeld van het werk dat ze op school doen.
Op BasisOnline Ouderportaal proberen we zo actueel mogelijk verslagen en foto's van onze activiteiten te plaatsen.

Voor het doorgeven van berichten e.d. ontvangt u ongeveer één keer per maand een nieuwsbrief, deze zullen onder het kopje "Nieuwsbrieven" verschijnen.